Michaela Coman

Eu nu contest idealurile, îmi pun mănuşi atunci când mă apropii de ele...
Gânduri

Falși

04/03/2016
Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on RedditShare on LinkedInShare on StumbleUponDigg thisBuffer this pageEmail this to someonePrint this page

Îi sărută umărul ca și cum i-ar păsa. Și nu îi păsa deloc. Era doar ceva mașinal, de parcă săruta zorii dimineții. Dar era ea, acolo, cu capul pe pernă, cu spatele la el și cu ochii deschiși spre ușă. Voia să aibă o cheie pertinentă de a o deschide, dar nu îi găsea cusurul. El se gândea de ce mai stă, ea se gândea de ce nu pleacă… Doar pernele erau mai reci decât staticul lor împreunat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *