Ce mă definește?

„Cine ştie să respire aerul scrierilor mele, ştie că este un aer al înălţimilor, un aer tare. Trebuie să fii făcut pentru el, căci altfel pericolul de a răci nu este mic. Gheţurile sînt aproape. Singurătatea este imensă – dar cît de liniştit stau toate în lumină! Cît de liber se respiră! Ce multe se simt sub noi!

Cît adevăr îndură, cît adevăr cutează un spirit?

Fiecare cucerire, fiecare pas înainte în cunoaştere vine din curaj, din asprimea față de sine, din curăţenie față de sine …

Eu nu contest idealurile, îmi pun doar mânuşi cînd mă apropii de ele …

Nitimur in vetitum: sub acest semn va învinge într-o zi filosofia mea, căci pînă acum a fost interzis din principiu doar adevărul …”

Fragment de Friedrich Nietzsche, din Ecce Homo

Nitimur in vetitum (We strive for the forbidden)

Lasă un răspuns