Michaela Coman

„Eu nu contest idealurile, îmi pun mănuşi atunci când mă apropii de ele...”

Cine mi-s?

Cine ştie să respire aerul scrierilor mele, ştie că este un aer al înălţimilor, un aer tare. Trebuie sâ fii făcut pentru el, căci altfel pericolul de a răci nu este mic. Gheţurile sînt aproape. Singurătatea este imensă – dar cît de liniştit stau toate în lumină! Cît de liber se respiră! Ce multe se simt sub noi!

Cît adevăr îndură, cît adevăr cutează un spirit?

Fiecare cucerire, fiecare pas înainte în cunoaştere vine din curaj, din asprimea față de sine, din curăţenie față de sine …

Eu nu contest idealurile, îmi pun doar mânuşi cînd ma apropii de ele …

~Friedrich Nietzsche~

Leave comment