Michaela Coman

Eu nu contest idealurile, îmi pun mănuşi atunci când mă apropii de ele...
Uncategorized | Versuri

13/08/2014
Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on RedditShare on LinkedInShare on StumbleUponDigg thisBuffer this pageEmail this to someonePrint this page

Libertatea, ascunsă în spatele crucii
vopsită pe cutia claustrofobică de speranțe
colecționate în inima acelui suflet
înflorit în corpul bolnav
prefăcut în masca unei rase …
o iluzie cu adevărat autentică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *