Michaela Coman

Eu nu contest idealurile, îmi pun mănuşi atunci când mă apropii de ele...
Gânduri

Cel fără de alegere

27/02/2016
Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on RedditShare on LinkedInShare on StumbleUponDigg thisBuffer this pageEmail this to someonePrint this page

De fiecare dată, liftul mă aștepta deschis, știa unde mă îndreptam. Spre o prăpastie din care nu aveam nici o scăpare adecvată. Eram blocat mereu între cel care eram eu și cea care era ea pentru mine. Un eu fugind spre zorile unei dimineți mereu alta, o ea care aștepta norii de noapte mereu aceiași.

Stând în fața liftului, știam că decizia era a mea, dar fiind deschis, cineva luase decizia pentru mine. Și eu eram mulțumit de asta, orice ar fi fost greșit, cel puțin nu era din vina mea. În fața inocenței, mereu aleg decizia ei pentru mine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *